ทันตกรรมสวยงาม

  • การฟอกสีฟัน

เป็นการทำให้ฟันมีสีขาวขึ้นโดยใช้น้ำยาฟอกสีฟัน ซึ่งเป็นสารประเภท Hydrogen peroxide หรือ
Carbamide peroxide มาเคลือบไปบนผิวฟัน น้ำยาจะแตกตัวให้อนุมูลของ ออกซิเจนซึ่งจะแทรกซึมเข้าไป
สลายคราบสีต่างๆ ภายในผิวฟัน

ประเภทของการฟอกสีฟัน

1. การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ เป็นผู้ทำให้ที่คลินิก

ทันตแพทย์จะใช้น้ำยาที่ความเข้มข้นสูง ทำการฟอกสีฟันในระยะเวลาที่เหมาะสม ร่วมไปกับการใช้วัสดุป้องกัน
อันตรายต่อเนื่อเยื่อในช่องปาก (protective dam)

2. การฟอกสีฟันแบบผู้ป่วยทำเองที่บ้าน

ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปาก เพื่อนำไปทำถาดฟอกสีฟัน ซึ่งจะพอดีกับขนาดของฟันบริเวณที่จะทำการ
ฟอกสีฟัน จากนั้นจะให้คนไข้นำน้ำยาฟอกสีฟันชนิดความเข้มข้นต่ำ กลับไปทำการฟอกสีฟันเองที่บ้าน
โดยให้ฟอกวันละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด และ นัดกลับมาติดตามผลการรักษา

ข้อควรรู้

ผลสำเร็จของการฟอกสีฟัน ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ สีของเนื้อฟันเดิม, ลักษณะนิสัยในการรับประทาน
อาหาร, โครงสร้างของฟัน เป็นต้น นอกจากนี้หลังการฟอกสีฟัน คนไข้อาจมีอาการเสียวฟัน ซึ่งโดยทั่วไป
จะหายไปเองภายใน 2-3 วัน

  • การทำวีเนียร์ (Veneer)

คือการกรอผิวเคลือบฟันเดิมออกประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร จากนั้นทำการพิมพ์ปาก เพื่อนำแบบจำลองฟัน
ไปทำผิวเคลือบฟันเซรามิก ซึ่งสามารถทำให้มีรูปร่าง ตลอดจนการเรียงตัวของฟัน และทำให้มีสีขาว
ตามที่ต้องการได้ เหมาะสำหรับต้องการแก้ไขฟันที่รูปร่างผิดปกติเพียงเล็กน้อย, ผิวฟันสีไม่สม่ำเสมอหรือขรุขระ,
ฟันที่เรียงตัวไม่ดีเล็กน้อยและไม่อยากจัดฟัน, ฟันสีคล้ำจากการรักษารากฟัน เป็นต้น  ถ้าต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปร่างฟันมากควรใช้วิธีการครอบฟัน all ceramic

veneer วีเนียร์

  • การทำครอบฟันแบบเซรามิกล้วน (All Ceramic  Crown)

เป็นการครอบฟัน ที่ให้ความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าการครอบฟันแบบเก่าที่มีโลหะอยู่ข้างใน
ซึ่งจะทำให้สีฟันดูทึบ หรือขอบเหงือกดำ  โดยต้องกรอเนื้อฟันโดยรอบออกประมาณ 1-1.5 มม.
นิยมใช้ในฟันหน้า เพื่อแก้ไขสีฟันที่คล้ำ รูปร่างฟันที่ไม่สวยงาม

  • การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ในกรณีที่ยิ้มแล้วเห็นเหงือกมาก ตัวฟันดูสั้น และไม่ต้องการจัดฟัน
สามารถทำการผ่าตัดตกแต่งเหงือกให้ดูสวยงามขึ้นได้

 

<< back

 

 

 

 

 

 

 

 

usmile facebook

usmile facebook